Är du utsatt för brott ?
Vi i nätverket hjälper dig med rätt kompetens och insats för att du ska kunna få den hjälp du behöver vid:Leasingspärr.se är ett nätverk i samverkan av personer med olika bakgrund från t.ex. polis-, brand-, militär-, försäkrings-, säkerhets-, entreprenad och byggbranschen.

Vi samverkar med och anlitar de olika säkerhetsföretag som är med i nätverket Leasingspärr.se, samt de myndigheter som i ditt fall är det mest effektiva. Men också den mest kostnadseffektiva för det och den hjälp du behöver.

Vi vänder oss till de företagare, Finans och försäkringsbolag som blivit utsatta för bedrägeri eller brott. Men allra helst också i ett tidigt skede innan affär ska göras.

Vi jobbar preventivt där vi genom en aktiv, genomtänkt och genomförbar plan sätter din affär i fokus.