Finanskris

Vi vill informera er om att vi inom leasingspärr.se har bra möjligheter att hjälpa er med återtag, hämtning samt även förvaring via avtal, i de fall ni har leasade maskiner, fordon mm som ska återtagas.
Vi åker även ut och dokumenterar så att värde-och kapitalsäkring görs. Detta så att ni får relevant information så ni kan se att de värden som bör finnas kvar o motsvarar den finansiella tillgången är de samma.
Det kan vara allt ifrån taxi utrustning, köksutrustning, entreprenad, fordon mm.
Då vi nu står för alla möjliga utmaningar i både nära framtid och på lite längre sikt, så kan vi hjälpa till med att fastställa så att företag o företrädare för gäldenären och för de avtal som ingåtts med er, också finns och är densamme i realiteten.
Vi kan också på plats gå igenom gäldenärens övriga tillgångar. I de fall det är aktuellt, försöka finna annan betald säkerhet hos gäldenären, så att leasing kan fortsätta utan avbrott och eventuellt inkomst bortfall för gäldenären.
Då marknaden för försäljning av återtagna varor stagnerat och inte då bara i Sverige, så kan det ur ett kapitalsäkringsperspektiv, vara bättre att lagerföra och sälja vid ett senare tillfälle.